Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH HANMI SWISS OPTICAL.VINA

---------------------------

Số 01/2020 HM-5

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Phước , ngày 24 tháng 07 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bình Phước

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH HANMI SWISS OPTICAL.VINA

Mã số thuế: 3800960893

Địa chỉ: LÔ M9~M12 KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG HÀN QUỐC, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH HANMI SWISS OPTICAL VINA

Địa chỉ cơ sở sản xuất: LÔ M9~M12 KCN MINH HƯNG-HÀN QUỐC,MINH HƯNG,CHƠN THÀNH,BÌNH PHƯỚC, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713645600    Fax: 02713645609

Email: hslens.vina@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: JIN JAE HONG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: M33938275   ngày cấp: 25/09/2008   nơi cấp: bộ ngoại giao hàn quốc

Điện thoại cố định: 02713645600   Điện thoại di động: 0976206570

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

(1) Họ và tên: VÕ MINH TÙNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 079092013826   ngày cấp: 11/12/2019   nơi cấp: C.A. CỦ CHI

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 26  tháng.

(2) Họ và tên: JIN JAE HONG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: M33938275   ngày cấp: 25/09/2008   nơi cấp: BỘ NGOẠI GIAO VÀ THƯƠNG MẠI HÀN QUỐC

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 72  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1TRÒNG KÍNH C33000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)