Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á

---------------------------

Số 0300919/CV.BGĐCPVA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 21 tháng 09 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á

Mã số thuế: 0304851147

Địa chỉ: 372A/8 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á TẠI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 1/9 A, quốc lộ 1A, KP Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 1900545543    Fax: 02838545543

Email: info@vietacorp.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phan Quốc Việt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025393444   ngày cấp: 13/10/2010   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0948545543   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: VÕ THỊ CHI MAI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 020226691   ngày cấp: 16/05/2005   nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 40  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Máu cừu1000
2Thạch máu cừu (BA)7500
3Thạch MacConkey Agar (MCA)5300
4Thạch Mueller Hinton Agar (MHA)2500
5Thạch Mueller Hinton Blood Agar (MHBA)200
6Thạch Chromogenic Candida (CMC)130
7Thạch Sabouraud chlorampheniol (SAC)1200
8Thạch Brain Heart Infusion Agar (BHIA)20
9Thạch Sabouraud Agar (SA)20
10Môi trường Bile Esculin Agar (BEA)200
11Môi trường Mannitol Salt Agar (MSA)70
12Môi trường Brain Heart Infusion Broth (BHI)600
13Môi trường Tryptic Soy Broth có 6,5% NaCl (TSB NaCl)80
14Môi trường Kligler Iron Agar (KIA)120
15Môi trường Sulfide Indole Motility Medium (SIM)100
16Môi trường Citrate Agar (CIT)40
17Môi trường Methyl Red Voges Proskauer Broth (MER)40
18Môi trường Urea Broth (URE)120
19Môi trường Decarboxylase Broth - Arginine (DEC - ARG)40
20Môi trường Decarboxylase Broth - Lysine (DEC - LYS)40
21Môi trường Decarboxylase Broth - Ornithin (DEC - ORN)60
22Môi trường Nitrate Broth (NIT)40
23Môi trường Thioglycollate Broth (TGL)40
24Môi trường giữ chủng175
25Glucose Methylene blue (GMB)400
26Dung dịch NS 0,85%400
27Bộ nhuộm Gram200
28Bộ nhuộm Ziehl Neelsen40
29Thuốc thử Kovac’s2
30Thuốc thử Methyl red20
31Thuốc thử Nitrate20
32India Ink10
33Giấy thử Oxidase4
34Huyết tương thỏ đông khô10

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)