Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

---------------------------

Số 02/2019/MPS

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Ninh , ngày 06 tháng 07 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

Mã số thuế: 0100100551

Địa chỉ: SÔ 18 Nguyễn Du, P. Ninh Xá, Phường Ninh Xá, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tên cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ cơ điện Hà Nội

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 18 Nguyễn Du, P. Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Phường Ninh Xá, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0904173457    Fax: 02438457762

Email: mps.vietnam@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Tất Thắng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024073000040   ngày cấp: 08/12/2014   nơi cấp: CỤC CS

Điện thoại cố định: 0915191991   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phạm Thanh Dũng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 142385634   ngày cấp: 29/03/2005   nơi cấp: CA tỉnh Hải dương

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 25  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Giường cấp cứu500
2Giường bệnh nhân10000
3Giường Nhi2000
4Bàn đẻ500
5Bàn khám phụ khoa400
6Bàn siêu âm1000
7Xe bàn tiêm, bàn tít2000
8Xe lăn tay500
9Xe cáng bệnh nhân1000
10Xe chở đồ vải400
11Xe chở đồ vải10000
12Tủ thuốc và dụng cụ2000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)