Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ VĨNH XƯƠNG

---------------------------

Số 0168/GPVX

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Đồng Tháp , ngày 11 tháng 06 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đồng Tháp

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ VĨNH XƯƠNG

Mã số thuế: 1402097402

Địa chỉ: 16 Đinh Tiên Hoàng, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam, Phường 2, Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Tạ Nhựt Hào

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 341623712   ngày cấp: 16/08/2014   nơi cấp: Công an Đồng Tháp

Điện thoại cố định: 0932023328   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Đỗ Ngọc Phương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 089082000068   ngày cấp: 22/06/2016   nơi cấp: Cần Thơ

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(2) Họ và tên: Nguyễn Lê Mai Phuong

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 341723139   ngày cấp: 15/07/2014   nơi cấp: Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Vật tư y tế tiêu hao sử dụng một lần

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Đồng Tháp nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)