Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

---------------------------

Số 488/CTCPD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Định , ngày 29 tháng 05 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 4100259564

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại : 0563846500 Fax:  0563846846

Email: phongtbyt@bidiphar.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Văn Quá

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 210111956   ngày cấp: 23/04/2013   nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định

Điện thoại cố định: 0563846500   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

(1) Họ và tên: Phạm Ngọc Tuấn Anh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 211594000   ngày cấp: 17/08/2012   nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 139 tháng.

(2) Họ và tên: Nguyen Quoc Hung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 211436093   ngày cấp: 25/02/2012   nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Dịch vụ y tế

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 251 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    Phạm Ngọc Tuấn Anh
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.Nguyen Quoc Hung
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số