Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ

---------------------------

Số 10-2017

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 15 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0309891224

Địa chỉ: 173/35 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): Chi nhánh Công ty TNHH TTBYT Quốc Tế - 372 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Võ Thị Ngọc Anh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024367867   ngày cấp: 28/06/2007   nơi cấp: CA-TPHCM

Điện thoại cố định: 0918505059   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Ngô Đăng Phúc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 027089000089   ngày cấp: 29/01/2016   nơi cấp: Tổng Cục Cảnh sát

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(2) Họ và tên: Chế Công Dinh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 191886744   ngày cấp: 06/04/2012   nơi cấp: CA-TPHCM

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy in phim X-quang và phim X-quang dùng trong y tế
2Thiết bị xử lý phim X-quang Medical X-ray Processor
3Thuốc hãm và thuốc bơm bù X-OMAX MX Fixer and Replenisher
4Thuốc hiện ảnh và thuốc bơm bù X-OMAX MX Developer and Replenisher
5CARESTREAM CR Cassette
6DIRECVIEW CR Cassette
7Máy siêu âm và phụ kiện
8Máy X Quang kỹ thuật số và phụ kiện
9Máy X Quang kỹ thuật số di động và phụ kiện
10Hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh “PACS”
11Các trang thiết bị y tế loại B, C, D khác theo quy định của pháp luật

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)