Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SANTAFA

---------------------------

Số: 02/2022/ĐĐKSX

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Ninh , ngày 16 tháng 09 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SANTAFA

Mã số thuế: 2301195116

Địa chỉ trụ sở: Thôn Quảng Lãm, Xã Hán Quảng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ sản xuất Thôn Quảng Lãm, Xã Hán Quảng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0921798999    Fax:

Email: santafa.jsc@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: ĐỖ VĂN KIỆT

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125798968   ngày cấp: 05/11/2013   nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại cố định: 0921798999   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Dung dịch nước muối sinh lý Natri Clorid 0,9%100 000
2Dung dịch xịt vệ sinh tai, mũi, họng100 000
3Dung dịch dùng ngoài bảo vệ vết thương100 000
4Sang chiết, đóng gói và kinh doanh: Muối y tế, Cồn Ethanol 70 độ, Cồn Ethanol 90 độ và Cồn Ethanol 96 độ 100 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)