Hồ sơ đã bị thu hồi

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK

---------------------------

Số 01/2017/CB-VH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 04 tháng 05 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK

Mã số thuế: 0100113624

Địa chỉ: TỔ DÂN PHỐ SỐ 130 - XÃ NGỌC HỒI - HUYỆN THANH TRÌ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Tổ dân phố số 130, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 35622873    Fax: 35622872

Email: vihanmedico1@netnam.org.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: ĐỖ ANH TUẤN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001075000166   ngày cấp: 20/12/2012   nơi cấp: CỤC CS QLHC VỀ TTXH

Điện thoại cố định: 35622873   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN THANH SƠN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012566497   ngày cấp: 14/06/2011   nơi cấp: CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 33  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Bơm tiêm sử dụng một lần300000000
2Kim tiêm sử dụng một lần50000000
3Dây truyền dịch sử dụng một lần10000000
4Kim truyền tĩnh mạch sử dụng một lần10000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)