Hồ sơ đã bị thu hồi

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN - XÍ NGHIỆP HƠI KỸ NGHỆ HẢI PHÒNG

---------------------------

Số 18/2017/VBCBSX-QHHP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hải Phòng , ngày 07 tháng 12 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hải Phòng

1. Tên cơ sở công bố: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN - XÍ NGHIỆP HƠI KỸ NGHỆ HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0300422482-006

Địa chỉ: Kho Vật Cách, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Tên cơ sở sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN - XÍ NGHIỆP HƠI KỸ NGHỆ HẢI PHÒNG

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Kho Vật Cách, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253850132    Fax:

Email: lsu18.3ahvtp@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trịnh Anh Phong

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023647916   ngày cấp: 02/03/2015   nơi cấp: CA. TP Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0908109016   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lê Xuân Chung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 030802152   ngày cấp: 10/10/2009   nơi cấp: CA Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 204  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Oxy dạng khí18000
2CO22700

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)