Hồ sơ đã bị thu hồi

NHÀ THUỐC PHARMAKET SỐ 12

---------------------------

Số 1506/CV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 15 tháng 06 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC PHARMAKET SỐ 12

Mã số thuế: 01D-8004938

Địa chỉ: Số 47, ngõ 205, ngách 323/83, đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: TRẦN MINH THU

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 010033746   ngày cấp: 02/12/2004   nơi cấp: CA thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0912990844   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: TRẦN MINH THU

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 010033746   ngày cấp: 02/12/2004   nơi cấp: CA thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế chẩn đoán In vitro
2Trang thiết bị y tế không phải là trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro
3Khẩu trang Y tế
4Bông, băng cồn, cồn, gạc
5Bơm kim tiêm, Kim lấy máu, Ống xét nghiệm
6Máy đo đường huyết
7Que thử đường huyết dùng cho máy đo đường huyết
8Que thử thai
9Máy đo huyết áp
10Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Chlamydia
11Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng thể kháng vi rút Dengue
12Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Rotavirus nhóm A
13Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng thể kháng H.Pylori
14Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng thể kháng Treponema pallidum
15Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng thể kháng HCV
16Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng HCV
17Que thử/Khay thử xét nghiệm Troponin I
18Que thử/Khay thử xét nghiệm HBeAg
19Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng thể kháng HBs
20Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên HBs
21Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng thể kháng HAV
22Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax
23Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Plasmodium falciparum
24Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Mycobacterium tuberculosis
25Que thử/Khay thử xét nghiệm Hemoglobin
26Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Norovirus GI/GII
27Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng thể kháng HIV, Treponema pallidum
28Que thử/Khay thử xét nghiệm AFP
29Que thử/Khay thử xét nghiệm CEA
30Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Influenza A, Influenza B, H1N1
31Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovalec
32Que thử/Khay thử xét ngiệm kháng thể kháng Enterovirus 71
33Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Rotavirus nhóm A và Adenovirus
34Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng thể kháng Oritentia Tsutsugamushi
35Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Dengue
36Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên, kháng thể kháng Dengue
37Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên H.Pylori
38Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Influenza A, Influenza B
39Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên RSV
40Que thử xét nghiệm nước tiểu 10 thông số
41Que thử xét nghiệm nước tiểu 11 thông số
42Que thử/Khay thử xét nghiệm hCG
43Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Streptococcal nhóm A (Strep A)
44Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng thể kháng Leptospira
45Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Legionella pneumophila phân nhóm 1
46Que thử/Khay thử xét nghiệm MNP22
47Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Streptococcus pneumoniae
48Que thử/Khay thử xét nghiệm GDH, độc tố A và B của Clostridium difficile
49Que thử/Khay thử xét nghiệm GDH của Clostridium difficile
50Que thử/Khay thử xét nghiệm độc tố A và B của Clostridium difficile
51Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng thể kháng Mycoplasma pneumoniae
52Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Cryptosporidium
53Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Entamoeba
54Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Giardia
55Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Enterovirus 71
56Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Rotavirus nhóm A và Norovirus GI/GII
57Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Influenza A, Influenza B và RSV
58Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2
59Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng thể kháng SARS-CoV-2
60Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng SARS-CoV-2
61Que thử/Khay thử xét nghiệm MTB
62Que thử/Khay thử xét nghiệm Zika, Dengue, Chikungunya
63Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng thể kháng Chikungunya
64Que thử/Khay thử xét nghiệm HPV
65Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên HIV
66Que thử/Khay thử xét nghiệm Zika
67Que thử/Khay thử xét nghiệm G6PD
68Que thử/Khay thử xét nghiệm HbA1c
69Que thử/Khay thử xét nghiệm Albumin (Microalbumin)
70Que thử/Khay thử xét nghiệm CRP
71Que thử/Khay thử xét nghiệm PCT (procalcitonin)
72Que thử/Khay thử xét nghiệm hs-CRP
73Que thử/Khay thử xét nghiệm TSH
74Que thử/Khay thử xét nghiệm CK-MB
75Que thử/Khay thử xét nghiệm Interferon gamma
76Que thử/Khay thử xét nghiệm LH
77Que thử/Khay thử xét nghiệm D-dimer
78Que thử/Khay thử xét nghiệm T4
79Que thử/Khay thử xét nghiệm fT4
80Que thử/Khay thử xét nghiệm NT-proBNP
81Que thử/Khay thử xét nghiệm CK-MB, Myoglobin, Troponin I
82Que thử/Khay thử xét nghiệm CK-MB, Myoglobin, Troponin I, BNP, D-dimer
83Que thử/Khay thử xét nghiệm CK-MB, troponin I, BNP
84Que thử/Khay thử xét nghiệm Troponin I, BNP
85Que thử/Khay thử xét nghiệm BNP
86Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng thể kháng Yellow fever
87Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng thể kháng Zika, Dengue, Chikungunya, Yellow fever
88Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng thể kháng Zika, Dengue, Chikungunya và kháng nguyên Dengue
89Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng thể kháng Dengue, Chikungunya và kháng nguyên Dengue
90Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng thể kháng Zika, Dengue và kháng nguyên Dengue
91Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên MERS-CoV
92Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng HIV
93Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Zaire ebolavirus
94Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Adenovirus
95Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Adenovirus và RSV
96Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Escherichia coli
97Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Rotavirus, Adenovirus, Norovirus
98Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Shigella dysenteriae và độc tố Shiga
99Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Shigella dysenteriae
100Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên H.pylori và Transferrin
101Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Shigella
102Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Salmonella
103Que thử/Khay thử xét nghiệm Transferrin
104Que thử/Khay thử xét nghiệm Hemoglobin và Transferrin
105Que thử/Khay thử xét nghiệm Calprotein
106Que thử/Khay thử xét nghiệm Lactoferrin
107Que thử/Khay thử xét nghiệm Calprotein và Lactoferrin
108Que thử/Khay thử xét nghiệm Hemoglobin, Transferrin, Calprotein và Lactoferrin
109Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Astrovirus
110Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Yersinia enterocolitica
111Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Cryptosporidium và Giardia
112Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Cryptosporidium, Giardia, Entamoeba histolytica
113Que thử/Khay thử xét nghiệm PSA
114Que thử/Khay thử xét nghiệm Plasmodium falciparum, các loài Plasmodium khác và CRP
115Que thử/Khay thử xét nghiệm TC, TG, HDL, LDL, LDL/HDL, non-HDL, Glucose
116Que thử/Khay thử xét nghiệm CD4
117Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)