Hồ sơ đã bị thu hồi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VISUN

---------------------------

Số 08/2020-CV/VISUN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 25 tháng 11 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Giang

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VISUN

Mã số thuế: 0108294203

Địa chỉ: 322/D18, Tổ 11, đường Đản Dị, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VISUN

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Dĩnh Xuyên, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0987531612    Fax:

Email: phuong.phamnguyenvn81@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: TRỊNH QUANG HƯNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 037078002427   ngày cấp: 28/08/2018   nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Điện thoại cố định: 0987531612   Điện thoại di động: 0987531512

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Đặng Tiến Dũng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 151698583   ngày cấp: 21/07/2010   nơi cấp: Công an tỉnh Yên Bái

Trình độ chuyên môn:

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 30  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Găng tay y tế 1000000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)