Hồ sơ đã bị thu hồi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC XUÂN DINH

---------------------------

Số 01/NXD/CB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 07 tháng 10 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC XUÂN DINH

Mã số thuế: 0302547286

Địa chỉ: 75/47 đường Gò Dầu phường Tân Quý quận Tân Phú TPHCM, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC XUÂN DINH

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 026 C/C GÒ DẦU 1 LÔ D, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38472695    Fax: 028.54080091

Email: ngocxuandinh@yahoo.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN SÁU

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024202689   ngày cấp: 13/11/2003   nơi cấp: TPHCM

Điện thoại cố định: 028.38472695   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ XUÂN TRANG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 021822027   ngày cấp: 05/04/2004   nơi cấp: TPHCM

Trình độ chuyên môn: Khoa học tự nhiên

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 187  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1ỐNG CHỨA MÁU KHÁNG ĐÔNG EDTA 4500000
2ỐNG CHỨA MÁU KHÁNG ĐÔNG NATRI CITRATE 600000
3ỐNG CHỨA MÁU KHÁNG ĐÔNG HEPARINE 1000000
4ỐNG CHỨA MÁU CÓ HẠT BI 1500000
5ỐNG CHỨA MÁU KHÔNG NẮP KHÔNG NHÃN (CÁC LOẠI)20000
6ỐNG CHỨA MÁU CÓ NẮP KHÔNG NHÃN (CÁC LOẠI)70000
7ỐNG TRONG HEMOLYS (CÁC LOẠI)500000
8ỐNG TRONG HEMOLYS CÓ NẮP (CÁC LOẠI)700000
9ỐNG TRONG HEMOLYS CÓ NẮP CÓ NHÃN (CÁC LOẠI)80000
10ĐẦU COL XANH200000
11ĐẦU COL VÀNG277000
12TUYP EPPENDORF/ ỐNG NGHIỆM LIỀN NẮP (CÁC LOAI)100000
13LỌ CHỨA SINH PHẨM (CÁC LOẠI)100000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)