Hồ sơ đã bị thu hồi

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP HẢI YẾN

---------------------------

Số 18.4.2018/VBCB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu , ngày 18 tháng 04 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP HẢI YẾN

Mã số thuế: 3500793458

Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công Nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Khí Công nghiệp Hải Yến

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Đường số 7, Khu Công Nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0254361577779    Fax:

Email: hoaphan@haiyengas.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phan Thị Kiều Oanh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 273394814   ngày cấp: 26/04/2007   nơi cấp: Công An tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Điện thoại cố định: 0903735273   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Trọng Hường

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125007505   ngày cấp: 19/08/2013   nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 46  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khí oxy y tế180000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)