Truy cập nội dung luôn

Văn bản pháp quy

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thông báo

Tài liệu tham khảo

Bộ Y Tế

Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: dmec@moh.gov.vn
Điện thoại: 02462732272

Hỗ trợ nghiệp vụ

Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)
Email : dmec@moh.gov.vn
Điện thoại: 02462732272

Hotline kỹ thuật

Line 1: 0969734880
Line 2: 0968734466
Line 3: 01294283979